Menu
Your Cart

Privaatsuspoliitika

Senektrum OÜ mõistab oma klientide privaatsuse kaitse kohustust. Seetõttu oleme koostanud need privaatsuspoliitika põhimõtted, mis reguleerivad meie kliendiandmete kasutamist, avalikustamist, kogumist, edastamist ja säilitamist. Meie tegevus Internetis on kooskõlas EL seadusandluse ja Eesti Vabariigi seadustega. Vaadake üle põhimõtted, mida rakendame privaatsuse suhtes.

Kliendi isikuandmete kogumine ja kasutamine 

Isikuandmed on kõik andmed, mida saab teiega kui üksikisikuga otseselt või kaudselt seostada, mida Senektrum OÜ kogub ja töötleb füüsiliste isikutega sõlmitud lepingute täitmiseks, nendega ühendust võtmiseks ja nendega seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks.

Klientide isikuandmeid saab koguda ühel järgmistest viisidest:

• kui edastate meile oma kontaktteabe (teie nimi, isikukood, telefoninumber, e-posti aadress, postiaadress, eelistatav suhtlusviis) meie veebisaidil või muul viisil;

• kui kasutate meie veebisaiti, kogutakse andmeid teie konto või küpsiste kaudu;

• kui teete ostu või tellite meie e-poes või saadate tellimuse e-postiga ja salvestate oma isiklikud kontaktandmed või ostueelistused (veebisaidi teatud lõikudes võib Senektrum OÜ paluda teil sisestada oma isikuandmed ja isiklik teave. Sellised isikuandmed võivad sisaldada teie nime, e-posti aadressi, telefoninumbrit, aadressi ja muid andmeid);

Muude andmete kogumine

Kogume ka mitteisiklikke andmeid - selliseid andmeid, mida ei saa konkreetse inimesega otseselt seostada (sugu, vanus, keele-eelistus, asukoht).

Kogume ka üldist laadi andmeid selle kohta, kuidas kliendid meie, meie e-poe ja veebisaidiga suhtlevad. Ühendame need andmed ja kasutame selleks, et pakkuda klientidele neile kasulikumat teavet ning saada teada, millised veebisaidi osad, tooted ja teenused köidavad kõige rohkem huvi. Selles privaatsuspoliitikas käsitletakse selliseid kombineeritud andmeid isikustamata andmetena.

Kogutud isikuandmete säilitamine ja kasutamine

Saame kasutada kõiki kogutud isikuandmeid, et kuvada klientidele Senektrum OÜ tooteuudiseid ja kampaaniaid. Kliendid, kes soovivad loobuda meie uudiskirja meililistidest või ei soovi saada teavet toodete kohta, mis neid võiksid huvitada, saavad igal ajal oma meililistide tellimustest loobuda. 

Samuti kasutame isikuandmeid, mida kogume, kauba kohaletoimetamiseks ja kohustuste täitmiseks, mida oleme võinud kliendi ees võtta. 

Privaatsuspoliitika tingimustega nõustudes annab klient Senektrum OÜ-le nõusoleku oma andmete automatiseeritud töötlemiseks. Võite oma nõusoleku igal ajal meie veebisaidil tühistada või saates meile kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis taotluse. Sellistel taotlustel ja nõusolekutel ei ole tagasiulatuvat jõudu.

Parema klienditeeninduse tagamiseks võib Senektrum OÜ avaldada teavet üksikute kasutajate kohta kolmandale osapoolele, kes pakub teenuseid Senektrum OÜ-le ja on lepinguga kohustatud hoidma kogu jagatud teavet konfidentsiaalsena. Selliseks kolmandaks osapooleks võib olla näiteks meie partner, kelle kohustus on tarnida meie e-poes müüdavaid kaupu. 

Senektrum OÜ säilitab kõiki kliendi isikuandmeid kuni püsikliendi lepingu lõppemiseni. Andmeid, mida Senektrum OÜ peab seaduse kohaselt säilitama (nt raamatupidamisandmeid), säilitab Senektrum OÜ vastavalt seaduses sätestatule. 

Isikuandmete muudatused

Kliendid saavad meie veebisaidil näha, muuta ja täiendada oma isikuandmeid, mis on kogutud nende tuvastamiseks ja nendega suhtlemiseks.

Kui muudatus hõlmab teie e-posti aadressi (teie Senektrum OÜ veebisaidi kasutajanimi), palume teil sellest meile teada anda, kuna kliendid ei saa ise oma e-posti aadressi muuta.

Isikuandmete turvalisus 

Senektrum OÜ rakendab kõiki ettevaatusabinõusid (sh haldus-, tehnilisi ja füüsilisi abinõusid) klientide isikuandmete kaitsmiseks. Ainult volitatud isikutel on juurdepääs isikuandmetele muudatuste tegemiseks ja töötlemiseks. 

Kui kahtlustate, et teie isikuandmeid koheldakse käesolevas privaatsuseeskirjades kirjeldatuga vastuolus või kui on oht, et teie andmed on lekitatud volitamata osapoolte poole, teavitage meid sellest kohe. See on ainus viis, mis võimaldab meil minimeerida võimalikud kahjud.

Klientidel on õigus nõuda oma andmete töötlemise lõpetamist, küsida nende andmete kasutamise kohta, nõuda, et nende andmed edastataks üldkasutatavas vormis kas neile endale või kolmandale osapoolele. Kliendiandmete ja õiguste kuritarvitamise vältimiseks võib selliseid taotlusi esitada ainult sellises vormingus, mis võimaldab tuvastada seda soovi esitanud isiku (allkirjastatud digitaalselt või isiklikult ettevõtte kontoris). Meil on õigus sellistele taotlustele vastata 30 päeva jooksul.